Lulaclinic.pl - znieczulenie komputerowe sleeperone

Endometr Raypex 6

Raypex 6 to endometr odpowiadający potrzebom dzisiejszego rynku stomatologicznego i technologicznego. Nowy endometr cechuje się dużą dokładnością określania długości kanału. Została w nim zastosowana najnowsza technologia wielu częstotliwości. W aparatach V generacji poprawiono algorytm przeliczania oporu emitowanych prądów, co przełożyło się na jeszcze większą precyzję.

Raypex posiada automatyczną kalibrację, która przyspiesza rozpoczęcie pracy z endometrem. Dla ułatwienia wykonywania pomiarów oraz lepszej wizualizacji kanału urządzenie wyświetla oddzielny obraz Appical Zoom, który przedstawia w dużym powiększeniu odcinek pomiędzy przewężeniem wierzchołkowym i otworem wierzchołkowym. Raypex 6 pozwala na wybór pomiędzy dwoma sygnałami dźwiękowymi oraz dwoma różnymi kolorami tła. Posiada możliwość łatwego ustawienia linii wierzchołkowej (Dr’s Choice).

Powrót

© LulaClinic 2020