Diagnostyka

Dla zapewniania odpowiedniej diagnostyki przygotowaliśmy dla Państwa nowoczesną pracownię radiologiczną wyposażoną w cyfrowy pantomograf HYPERION X9, RTG punktowe RX DC Extend oraz radiowizjografię ZEN-X co stanowi duże ułatwienie dla naszych Pacjentów a lekarzom pozwala na szybką i prezycyjną diagnozę. Obecność nowoczesnej pracowni radiologicznej na terenie kliniki gwarantuje jednocześnie wysoką precyzję niektórych zabiegów, takich jak implantologia czy endodoncja, dzięki możliwości wykonywania dodatkowych zdjęć kontrolnych w trakcie zabiegu. Cyfrowa technologia wykorzystywanego sprzętu, nie tylko podnosi jakość zdjęć ale jednocześnie ogranicza do absolutnego minimum dawkę promieniowania potrzebną do ich wykonania.

© LulaClinic 2020