Leczenie kanałowe. Endodoncja

Leczenie kanałowe stosujemy wtedy gdy doszło do nieodwracalnego zapalenia lub uszkodzenia miazgi zęba. Polega na usunięciu zapalnie zmienionej lub zainfekowanej tkanki z wnętrza komory zęba i kanału, skutecznej dezynfekcji i szczelnym wypełnieniu kanału.

Zastosowanie lup optycznych umożliwia odnalezienie wszystkich kanałów, ewentualnych kanałów dodatkowych, usunięcie np. złamanego narzędzia, opracowanie kanałów o nietypowym kształcie, czy silnie zakrzywionych. Z kolei długość każdego kanału precyzyjnie określamy za pomocą endometru Raypex 5.

© LulaClinic 2020